Życiowe doświadczenie uczy szacunku i pokory do otaczającej rzeczywistości.

 

Ta rzeczywistość to świat, który podlega zmianom i jest w nieustannym ruchu.

 
W świecie tym jest miejsce dla ducha i materii, a formy i treści wzajemnie się przenikają.

 

To wszystko jest źródłem mojej nieustającej fascynacji... 
     

                 

Zapraszam do mojej galerii i życzę miłego oglądania !                                          

                         

 

                                                 Paweł Ulaniuk